• Chọn sản phẩm muốn mua, click chọn “Thêm vào giỏ hàng”.
  • Muốn xem thông tin mặt hàng, nhấn vào tên hoặc hình ảnh hàng hóa.
  • Thêm vào giỏ hàng thành công, chọn vào hình ảnh giỏ hàng ở bên trên bên phải màng hình để tiếp tục mua hàng.
  • Thông tin hàng hóa được thêm vào giỏ hàng, nhấn tiến hành thanh toán để tiếp tục.
  • Nhập đầy đủ thông tin cửa hàng yêu cầu.
  • Hoàn thành xong, nhấn button đặt hàng để đặt hàng.
  • Đặt hàng thành công, thông tin đặt hàng hiển thị như hình bên dưới.