Phần mềm quản lý suất ăn Kafood
Phần mềm quản lý suất ăn Kafood

Phần mềm quản lý suất ăn Kafood

Mã sản phẩm: kafood2023

Còn lại: 6788 sản phẩm

300,000₫

Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

Xem chi tiết tại kafood.vn

1. Quản lý suất ăn học sinh và nhân viên.

- Báo và cắt suất ăn học sinh, nhân viên chính xác, nhanh.
- Thống kê sỉ số học sinh, hằng ngày.
- Tính số tiền ăn trả lại cho phụ huynh khi học sinh nghỉ học.
- Lưu lịch sử báo cắt suất ăn của giáo viên.

2. Thực đơn.

- Lên thực đơn hàng tuần, hằng ngày nhanh chóng.
- In định lượng cho bếp theo món ăn và nhóm trẻ.
- Xuất file làm sổ thực đơn tuần chi tiết.
- Lên dự kiến phiếu đi chợ hằng ngày.

3. Cân đối khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ.

- Xác định năng lượng và thành phần dinh dưỡng (Protein, Lipid, Gluxit).
- Cân đối khẩu phần ăn theo khuyến nghị viện dinh dưỡng, tính thu chi chênh lệch tiền ăn.
- Xuất file báo cáo hóa đơn đi chợ, kết quả dưỡng chất, và thiết lập dưỡng chất hằng ngày.

4. Quản lý nhân viên và phân quyền.

- Danh sách nhân viên, giáo viên theo chuẩn cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Phân quyền nhân viên chi tiết theo chức vụ được giao.
- Chấm cơm và chấm công cho nhân viên.
- Cấp tài khoản riêng cho nhân viên cắt suất ăn học sinh và xin nghỉ phép.

5. Quản lý danh sách học sinh.

- Danh sách học sinh theo chuẩn cơ sở dữ liêu quốc gia.
- Chuyển lớp, sắp lớp cho học sinh.
- Xuất file danh sách học sinh có ngày sinh nhật trong tháng.
- Xuất file báo cáo phổ cập giáo dục theo địa phương.

6. Quản lý kho hàng và xuất nhập tồn.

- Phân loại nguyên vật liệu theo hàng chợ, hàng kho, vật tư.
- Quản lý xuất nhập tồn theo lô và hạn sử dụng.
- Cảnh báo hàng hết hạn, lưu lại lịch sử xuất nhập kho.
- Có ngân hàng gần 600 nguyên liệu đầy đủ thành phần năng lượng theo viện dinh dưỡng, bộ y tế.

7. Nhà cung cấp.

- Danh sách nhà cung cấp và lịch sử nhập hàng.
- Kiểm tra giá cả lên xuống theo mặt hàng và so sánh giá của các nhà cung cấp khác nhau.
- Báo cáo chi phí mua hàng theo nhà cung cấp.

8. Định lượng món ăn.

- Món ăn định lượng theo nhóm học sinh và nhân viên.
- Ngân hàng có hàng nghìn món ăn cho trường tham khảo.

9. Biểu mẫu báo cáo theo chuẩn phòng sở.

- Sổ kiểm thực 3 bước.
- Sổ lưu mẫu ngày.
- Sổ tài chính công khai.
- Sổ thực đơn tuần.

10. Quản lý thu chi tiền ăn.

- Báo cáo thu tiền ăn trong tháng.
- Báo cáo chi phí tiền ăn (hàng chợ, kho) và bán trú (hàng vật tư).

Xem chi tiết tại kafood.vn